click

Last News
Posted by: Sieuvocmaytinh
Date posted: 29/09/2014 11:48
Title: Thông tin

Để xem giao diện chính của tracker và dùng tracker. Phải đăng nhập vào nick đã kích hoạt

Nếu đã có nick được kích hoạt Members, hãy đăng nhập (login). Nếu không, hãy kích hoạt nick tracker đã đăng kýĐăng ký nick tracker, sau đó xin kích hoạt rank tương ứng


Danh sách và tìm kiếm anime từ: http://tracker.vnsharing.net/index.php?page=torrents&search=&category=0&active=0>>> Box quản lý tracker

>>> Qui định của tracker

>>> Mọi thắc mắc liên hệ topic hỏi đáp trong Box Torrent